Kategorien

  • Englische BĂĽcher
  • Deutsche BĂĽcher
  • Niederländische BĂĽcher
  • Französischse BĂĽcher
  • BĂĽcher in allen Sprachen
  • BĂĽcher der zweiten Wahl

Niederländische Bücher / Alcyone of het Vertekende Zelf-Beeld van de Mens

Alcyone of het Vertekende Zelf-Beeld van de Mens

Alcyone of het Vertekende Zelf-Beeld van de Mens
Alcyone of het Vertekende Zelf-Beeld van de Mens
0 Bewertungen | Bewertung hinzufügen
Huis van zuivering (Niederländische Ausgabe)

ISBN

9789075849332

Gewicht   

0,346 KG

€ 21,00
Anzahl: 
Bestellen
 
Het heeft zijn symbolische betekenis voor de ganse mensheid dat Alcyone, de grote Zon in het sterrenbeeld van de Plejaden, rond de eeuwwisseling overging van het teken Stier naar Tweelingen. Om de mensheid te tonen wat het wérkelijke karakter van een belangwekkende Ster als Alcyone is, en wat haar symbolische betekenis is voor de mens nu, heeft Christiane Beerlandt zich opengesteld voor de pure ‘taal’ van deze Ster. Het eerste deel van dit boek beschrijft het algemene karakter van Alcyone als spiegel voor de mens. Wat heeft een Ster als Alcyone aan ons, mensen, te vertellen ? Wat is haar psyche, haar karakter, wat straalt zij uit ? In een tweede gedeelte wordt de betekenis voor heel de mensheid van de overgang van Alcyone naar het teken Tweelingen beschreven. Het derde, grootste deel, omschrijft de symboliek van Alcyone in relatie tot de Twaalf Principes. Een speciale aandacht vragen : het Huis van je geboorte-horoscoop waarin Alcyone staat, en de planeten waarmee zij een aspect vormt. Het laatste deel van het boek geeft hierover uitgebreide informatie. Je hoeft hiervoor geen kennis van astrologie te hebben. Dit boek is als een handleiding voor hen die via inzicht en uitzuivering tot oorspronkelijkheid van hun IK wensen te komen. De ervaring heeft ondertussen uitgewezen dat dit boek van onschatbare waarde is voor de oplossing van fundamentele psychologische problematieken. Dieptepsychologie op haar best.

Sortieren nach:

Bewertung hinzufügen

Keine Bewertungen gefunden

Diese Website verwendet Cookies nur um die Anzahl der Besucher zu zählen und sammelt keine persönlichen Daten.
To read this site in ENGLISH, please click the globe icon at the top right and select “Engels” or click here

Pour lire ce site en FRANÇAIS, veuillez cliquer sur l’icône du globe en haut à droite et selectionnez “Frans” ou cliquez ici

Um diese Website auf DEUTSCH zu lesen, bitte klicken Sie auf das Globus-Symbol oben rechts und selektieren Sie “Duits” oder klicken Sie hier