Catégories

  • Livres en anglais
  • Livres en allemand
  • Livres en nĂ©erlandais
  • Livres en français
  • Livres dans toutes les langues
  • Livres de second choix

Livres en néerlandais / Benetnasch (version néerlandophone)

Benetnasch (version néerlandophone)

Benetnasch (version néerlandophone)
Benetnasch (version néerlandophone)
0 Commentaires | Ajouter un commentaire
Symboliek van de Ster in de Staart van de Grote Beer

Article numéro

ISBN 9789075849035

Poids   

0,241 KG

€ 22,00
Quantité : 
Commander
 
Benetnasch is de Ster die zich op de staart van het Sterrenbeeld De Grote Beer bevindt. Zij draagt in zich een bijzondere Symbolische betekenis. In diverse boeken kan je de mythen rondom de Grote en de Kleine Beer terugvinden: je kan erin lezen hoe oude Indiaanse volksstammen, de Indiërs, de Arabieren, de Grieken... gefascineerd werden door de krachtige symboliek van deze Sterrengroepen. Om de wérkelijke intrinsieke betekenis van deze Ster en haar betekenis voor de Mens NU te kennen heeft de auteur geluisterd naar de “Taal van Benetnasch” en deze voor jullie neergeschreven. De symboliek van Benetnasch draait rond volgende thema's: De keuze tussen “De Mens en het Beest”. De machten van de Oer-moederbron, de onbewuststuwende oceaan-krachten in een mens (emoties, seksualiteit...). De Transformatie van het instinctieve, angstige wezen in de nieuwgeboren, Bewustlevende Mens. Overstromingen en aardverschuivingen. De ondergang... of het begin van de Redding uit het slop van onwetendheid en dwangmatigheden? Benetnasch spoort de Mens aan tot grondige evolutie en Transformatie, tot overwinning van de Mens op de Oergolf, van de Liefde op Angst, van het Meesterschap op Overmacht. De verhoogde concentratie aan golvende, oermoederlijke energiëen in deze tijden vraagt des te meer om een bewust leiderschap van de mens over deze energieën in zichzelf. Benetnasch is hierbij een belangrijke Richtingaanwijzer... Maak haar tot je oerkrachtige, liefdevolle bondgenoot !

Commandé par:

Ajouter un commentaire

Aucun commentaire trouvé.

Ce site utilise des cookies uniquement pour mesurer son audience, sans collecter aucune donnée personnelle.
Accepter les cookies sélectionnés
To read this site in ENGLISH, please click the globe icon at the top right and select “Engels” or click here

Pour lire ce site en FRANÇAIS, veuillez cliquer sur l’icône du globe en haut à droite et selectionnez “Frans” ou cliquez ici

Um diese Website auf DEUTSCH zu lesen, bitte klicken Sie auf das Globus-Symbol oben rechts und selektieren Sie “Duits” oder klicken Sie hier