Catégories

  • Livres en anglais
  • Livres en allemand
  • Livres en nĂ©erlandais
  • Livres en français
  • Livres dans toutes les langues
  • Livres de second choix

Livres en néerlandais / De Twaalf Poorten van Prins Sirius

De Twaalf Poorten van Prins Sirius

De Twaalf Poorten van Prins Sirius De Twaalf Poorten van Prins Sirius
De Twaalf Poorten van Prins Sirius De Twaalf Poorten van Prins Sirius
De Twaalf Poorten van Prins Sirius
1 Commentaires | Ajouter un commentaire
De queeste naar het Ware Geluk (version néerlandophone)

ISBN

9789075849127

Poids   

0,539 KG

€ 25,00
Quantité : 
Commander
 
Prins Sirius gaat op zoek naar het ware levensgeluk en legt een wonderbaarlijke Tocht af doorheen Twaalf Poorten, bij wijze van Proef. In de hoop ooit het geluk te kunnen uitdragen naar anderen -als Koning Sirius dan- beleeft hij de meest boeiende avonturen, waarbij hij heel wat lessen te leren krijgt. Zal hij slagen in zijn opzet ? De voorwaarden die zich stellen om het Geluk te vinden, gelden net zo goed voor Prins Sirius... als voor de lezer. Zo is dit sprookje als een klankbord, een leerschool, voor de mens die op zoek is naar het ware geluk, naar het werkelijke leven.

Ook al gaat het in dit boek om een doorlopende verhaallijn van begin tot einde, toch kan elk hoofdstuk gemakkelijk afzonderlijk gelezen of verteld worden.

Levenswijsheid en diepe symbooltaal liggen vervat in een eenvoudige, leesbare vertelstijl. Langs gouden poorten en sprekende dieren, langs feeën en kabouters, langs tovenaars in diepe grotten en Klusvadesken, voert het sprookje de lezer mee naar het aardse paradijs.

Een dankbaar verhaal voor ouder en kind, voor leraar en leerling om dieper op bepaalde levensvraagstukken in te gaan. Dit is niet zomaar een sprookje !

De symbolische betekenis van de schitterende ster Sirius, zoals de auteur deze heeft waargenomen, zit verwerkt in dit verhaal.

De Vlaamse auteur-componist, Christiane L. J. Beerlandt (°1955), schreef enkele boeken van wereldformaat zoals ‘De Sleutel tot Zelf-Bevrijding’ en ‘De Hoorn des Overvloeds’. ‘De Twaalf Poorten van Prins Sirius’ is als een hymne aan het leven, een verhaal waar geen tijd op staat… Vooral voor grote mensen (vanaf tien jaar tot oneindig...) maar ook gemakkelijk vertelbaar voor de kleinsten, al zal de verteller het hier en daar dan een beetje moeten aanpassen.

Lees een fragment

Commandé par:

Ajouter un commentaire
Stéphanie V.d.K. - 27-05-2019 12:13

Ik heb zonet het prachtige boek van Prins Sirius gelezen, waarvoor dank aan de auteur om deze waardevolle wijsheden te delen in de vorm van dit unieke verhaal. Aanvankelijk was ik met voorlezen voor mijn kinderen begonnen, maar bij het 3e hoofdstuk kon ik niet meer wachten tot de volgende avond en ben blijven lezen... de levenslessen bieden mij volledig wat ik op dit moment nodig heb.

Ce site utilise des cookies uniquement pour mesurer son audience, sans collecter aucune donnée personnelle.
Accepter les cookies sélectionnés
To read this site in ENGLISH, please click the globe icon at the top right and select “Engels” or click here

Pour lire ce site en FRANÇAIS, veuillez cliquer sur l’icône du globe en haut à droite et selectionnez “Frans” ou cliquez ici

Um diese Website auf DEUTSCH zu lesen, bitte klicken Sie auf das Globus-Symbol oben rechts und selektieren Sie “Duits” oder klicken Sie hier