Categories

  • Books in English
  • Books in German
  • Books in Dutch
  • Books in French
  • Books in All Languages

Books in Dutch / Het Signalenboek - Deel 4 (Dutch version)

Het Signalenboek - Deel 4 (Dutch version)

Het Signalenboek - Deel 4 (Dutch version)
Het Signalenboek - Deel 4 (Dutch version)
0 Reviews | Add review
Ontdek de onderliggende betekenis van gebeurtenissen, verschijnselen, ziekten ... als signalen op je levenspad

Product number

ISBN 9789075849387

Weight   

0,406 KG

€ 21,00
Quantity: 
Order
 
Alle signalen op ons pad, grote en kleine, zoals Parkeerboete, Je klok die steeds weer achterloopt, Angst voor muizen, Je portefeuille wordt gestolen, Bijen- of wespennest bij je woning, Confrontatie met zelfmoord… geven ons belangrijke wenken : indien we deze goed begrijpen en tot inzicht komen in de werkelijke reden van hun bestaan, kunnen we onszelf bijsturen en ons een hele stap verder brengen op weg naar meer leven in vreugde en gezondheid. Het Signalenboek 4 is het vierde in de reeks Signalenboeken en kan totaal los en onafhankelijk van de andere delen gelezen en gebruikt worden. Het bevat o.a. ook een beschrijving van de dieperliggende redenen van Vogelpest. De reeks Signalenboeken kan beschouwd worden als een vervolg op “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding”, het eerste, welbekende werk van Christiane Beerlandt, dat ondertussen is vertaald in diverse wereldtalen. Deze Vlaamse levensfilosoof (°1955) maakt gebruik van haar bijzondere vermogens om de diepstliggende betekenis (energetisch, emotioneel, psychologisch...) van gebeurtenissen, ziekten en feiten naar boven te halen. Het “waarom” verklaard. Terwijl “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding” de diepere oorsprong van ongeveer 1300 ziekten beschrijft, spreidt de inhoud van de Signalenboeken zich uit over een zeer breed terrein van gebeurtenissen, feiten, ziekten, psychische toestanden, enz. … Gebeurtenissen, ziekten en verschijnselen in je leven (of in je dromen !) gebeuren niet “zomaar”. Ze zijn een veruitwendiging van iets dat op dieperliggend vlak gebeurt : in je psyche, je emotioneel leven, in je overtuigings- en verwachtingspatroon. Luister je naar deze Signalen op je pad, begrijp je de diepere oorzaken van bepaalde onplezierige omstandigheden, feiten of ziekten, dan kan je jezelf bewust bijsturen, op weg naar een steeds groeiend geluk en zelfontplooiing.

Order by:

Add review

No reviews found.

This website uses cookies only to measure the number of visits. We do not store any personal data.
Accept selected cookies
To read this site in ENGLISH, please click the globe icon at the top right and select “Engels” or click here

Pour lire ce site en FRANÇAIS, veuillez cliquer sur l’icône du globe en haut à droite et selectionnez “Frans” ou cliquez ici

Um diese Website auf DEUTSCH zu lesen, bitte klicken Sie auf das Globus-Symbol oben rechts und selektieren Sie “Duits” oder klicken Sie hier