Categories

  • Books in English
  • Books in German
  • Books in Dutch
  • Books in French
  • Books in All Languages
  • Second choice books

Books in Dutch / Leven !

Leven !

Leven ! Leven !
Leven ! Leven !
Leven !
0 Review | Add review
Filosofische leidraad tot Leven in Geluk en Gezondheid (Dutch version)

ISBN

9789075849479

Weight   

0,508 KG

€ 27,00
Quantity: 
Order
 
Je voelt je gelukkig ?
Je bent gezond ?

Schitterend is dat !

Of… je voelt je ziek of depressief, je bent ongelukkig, je lijdt aan een psychische, lichamelijke kwaal, onaangename gebeurtenissen treffen je…

WAT NU ?

Je leven zélf in handen nemen, bewust veranderingen aanbrengen, ánders tegen de dingen aankijken, jezelf bewust een nieuwe richting uitsturen tot je kan uitroepen : “Leve het Leven !”

HOÉ DOE JE DAT ?

“LEVEN !” bevat de vernieuwende, realistisch-optimistische basisfilosofie van Christiane Beerlandt, en kan tevens als handleiding gebruikt worden bij het welbekende werk De Sleutel tot Zelf-Bevrijding, dat handelt over de psychologische Kernoorsprong-en-Kernoplossing van 1300 ziekten en andere verschijnselen.
Verder wordt speciale aandacht gegeven aan emoties, relaties, genetische werking, het mannelijke en vrouwelijke aspect in de Mens, immuniteit, nieuwe virussen, de betekenis van wereldgebeurtenissen, het ware geluk, seksualiteit, enz. …

“LEVEN !” is van grote waarde voor het “tot Inzicht komen in” en het “in de Praktijk brengen van” de teksten uit De Sleutel… , de Signalenboeken, Nieuwe Dagen (over de dood als laatste te overwinnen ziekte) en andere werken van de auteur.

De Vlaams-Belgische levensfilosoof Christiane Beerlandt heeft haar bijzondere gaven ten dienste gesteld van de mensheid door het schrijven van een immens oeuvre dat wereldwijd gewaardeerd wordt. In een voor iedereen begrijpelijke taal legt ze de diepste psychische, emotionele en symbolische betekenis uit van ziekten, gebeurtenissen, voedingsproducten, dieren, enz. … Haar werk wordt gebruikt door talloze leken maar evengoed door psychologen, filosofen, artsen en andere professionele hulpverleners.
 

Order by:

Add review

No reviews found.

This website uses cookies only to measure the number of visits. We do not store any personal data.
Accept selected cookies Reject cookies
To read this site in ENGLISH, please click the globe icon at the top right and select “Engels” or click here

Pour lire ce site en FRANÇAIS, veuillez cliquer sur l’icône du globe en haut à droite et selectionnez “Frans” ou cliquez ici

Um diese Website auf DEUTSCH zu lesen, bitte klicken Sie auf das Globus-Symbol oben rechts und selektieren Sie “Duits” oder klicken Sie hier