Categories

  • Books in English
  • Books in German
  • Books in Dutch
  • Books in French
  • Books in All Languages
  • Second choice books

Books in Dutch / Het Signalenboek - Deel 3 (Dutch version)

Het Signalenboek - Deel 3 (Dutch version)

Het Signalenboek - Deel 3 (Dutch version)
Het Signalenboek - Deel 3 (Dutch version)
0 Review | Add review
Ontdek de onderliggende betekenis van gebeurtenissen, verschijnselen, ziekten ... als signalen op je levenspad

Product number

ISBN 9789075849271

Weight   

0,406 KG

€ 23,00
Quantity: 
Order
 
Alle signalen op ons pad, grote en kleine, zoals Brand, Mieren in huis, Het Pre-Menstrueel Syndroom, Problemen tijdens de Menopauze, Een diep verdriet, of Je fiets is gestolen… geven ons belangrijke wenken. Gebeurtenissen, ziekten en verschijnselen in je leven (of in je dromen) gebeuren niet “zomaar”. Ze zijn een veruitwendiging van iets dat op dieperliggend vlak gebeurt : in je psyche, je emotioneel leven, in je overtuigings- en verwachtingspatroon. Indien we deze ‘signalen’ goed begrijpen en tot inzicht komen in de werkelijke reden van hun bestaan, dan kunnen we onszelf bewust bijsturen en ons een hele stap verder brengen op weg naar meer leven in vreugde en gezondheid. Het Signalenboek 3 is het derde in de reeks Signalenboeken en kan totaal los en onafhankelijk van de andere delen gelezen en gebruikt worden. Het bevat o.a. ook een zeer diepgaande beschrijving van de psychologische oorzaken en oplossingen van drugsverslaving. De reeks Signalenboeken kan beschouwd worden als een vervolg op “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding”, het eerste, welbekende werk van Christiane Beerlandt, dat ondertussen is vertaald in diverse wereldtalen. Deze Vlaamse levensfilosoof (°1955) maakt gebruik van haar bijzondere vermogens om de diepstliggende betekenis (energetisch, emotioneel, psychologisch...) van gebeurtenissen, ziekten en feiten naar boven te halen. Het “waarom” verklaard. Terwijl “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding” de diepere oorsprong van ongeveer 1300 ziekten beschrijft, spreidt de inhoud van de Signalenboeken zich uit over een zeer breed terrein van gebeurtenissen, feiten, ziekten, psychische toestanden, enz. …

Order by:

Add review

No reviews found.

This website uses cookies only to measure the number of visits. We do not store any personal data.
Accept selected cookies
To read this site in ENGLISH, please click the globe icon at the top right and select “Engels” or click here

Pour lire ce site en FRANÇAIS, veuillez cliquer sur l’icône du globe en haut à droite et selectionnez “Frans” ou cliquez ici

Um diese Website auf DEUTSCH zu lesen, bitte klicken Sie auf das Globus-Symbol oben rechts und selektieren Sie “Duits” oder klicken Sie hier