Catégories

  • Livres en anglais
  • Livres en allemand
  • Livres en nĂ©erlandais
  • Livres en français
  • Livres dans toutes les langues
  • Livres de second choix

Livres en néerlandais / Het Signalenboek - Deel 5 (version néerlandophone))

Het Signalenboek - Deel 5 (version néerlandophone))

Het Signalenboek - Deel 5 (version néerlandophone))
Het Signalenboek - Deel 5 (version néerlandophone))
1 Commentaires | Ajouter un commentaire
Ontdek de onderliggende betekenis van gebeurtenissen, verschijnselen, ziekten ... als signalen op je levenspad

Article numéro

ISBN 9789075849400

Poids   

0,406 KG

€ 23,00
Quantité : 
Commander
 
Alle signalen op ons pad, grote en kleine, zoals Een lek in je waterleiding, Angst voor honden, Iemand wordt in elkaar geslagen (‘zinloos’ geweld), Apparaten die defect zijn (telefoon, magnetron, vaatwasmachine, koelkast, oven…) of Donkere verkleuring onder de ogen… geven ons belangrijke wenken. Gebeurtenissen, ziekten en verschijnselen in je leven (of in je dromen) gebeuren niet “zomaar”. Ze zijn een veruitwendiging van iets dat op dieperliggend vlak gebeurt : in je psyche, je emotioneel leven, in je overtuigings- en verwachtingspatroon. Indien we deze ‘signalen’ goed begrijpen en tot inzicht komen in de werkelijke reden van hun bestaan, dan kunnen we onszelf bewust bijsturen en ons een hele stap verder brengen op weg naar meer leven in vreugde en gezondheid. Het Signalenboek 5 is het vijfde in de reeks Signalenboeken en kan totaal los en onafhankelijk van de andere delen gelezen en gebruikt worden. De reeks Signalenboeken kan beschouwd worden als een vervolg op “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding”, het eerste, welbekende werk van Christiane Beerlandt, dat ondertussen is vertaald in diverse wereldtalen. Deze Vlaamse levensfilosoof (°1955) maakt gebruik van haar bijzondere vermogens om de diepstliggende betekenis (energetisch, emotioneel, psychologisch...) van gebeurtenissen, ziekten en feiten naar boven te halen. Het “waarom” verklaard. Terwijl “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding” de diepere oorsprong van ongeveer 1300 ziekten beschrijft, spreidt de inhoud van de Signalenboeken zich uit over een zeer breed terrein van gebeurtenissen, feiten, ziekten, psychische toestanden, enz.

Commandé par:

Ajouter un commentaire
Jitske - 27-09-2021 20:09

Voor wie er aan toe is om zichzelf te leren kennen door te kijken in de spiegel die het leven van alle dag ons voor wil houden, zijn de signalen-boeken van Christiane van Beerlandt een opsteker! Soms moet ik er om lachen, soms is het wat gĂŞnant, maar altijd verhelderend.

Ce site utilise des cookies uniquement pour mesurer son audience, sans collecter aucune donnée personnelle.
Accepter les cookies sélectionnés
To read this site in ENGLISH, please click the globe icon at the top right and select “Engels” or click here

Pour lire ce site en FRANÇAIS, veuillez cliquer sur l’icône du globe en haut à droite et selectionnez “Frans” ou cliquez ici

Um diese Website auf DEUTSCH zu lesen, bitte klicken Sie auf das Globus-Symbol oben rechts und selektieren Sie “Duits” oder klicken Sie hier